Video iz Sharm el Sheikha, kjer sva se potepala februarja 2013.